//اهمیت آموزش

اهمیت آموزش

جامعه ی سالم جامعه ای نیست که تفاوت های فردی را نادیده می گیرد ، بلکه جامعه ای است که با تفاوت های فردی ، عاقلانه و انسانی برخورد می کند .

تنهاافراد با شهامت هستند که می توانند ، به چیزهایی که به راحتی راه حلی ندارند ، به چیزهایی که اغلب به اشتباه می انجامند ،  به چیزهایی که علل آن نامشخص اند و به چیزهایی که ناگزیر به پذیرش و سازگاری با آن هستیم ، نگاه کنند . وبلاخره افرادباشهامت هستند که می توانند به تفاوت ها ، بی آن که خود را از آن کنار بکشند و از آن فرار کنند ، نظر افکنند .

تعلیم و تربیت مبتنی بر شناخت عینی جهان است ، دیگر به هیچ وجه بر روی دانش آموز یا هر کس و هر چیز دیگر متمرکز نمی شود ، بلکه لزوما باید از فرد سرچشمه گیرد.

زمانی تعلیم و تربیت تاثیر مطلوب خود را میگذارد که با نیازها، توانمندیها و استعدادهای افراد هماهنگ شود .در غیر اینصورت تحقق اهداف آن تقریبا غیرممکن می شود .

افراد باید از آموزش های ویژه یاری بگیرند تا ظرفیت های خدادادی خود را رشد دهند . و این ممکن نیست مگر با آموزش و تمرین …

By |۱۳۹۸-۱-۵ ۰۹:۴۴:۵۹ +۰۰:۰۰تیر ۲۸ام, ۱۳۹۷|مقالات|۰ کامنت

درباره‌ی نویسنده

کامنت بگذارید