//نوامبر

دانستنی های جالب و خواندنی در مورد مغز انسان (۳)

By |۱۳۹۸-۲-۱۳ ۱۸:۵۶:۴۰ +۰۰:۰۰آبان ۱۸ام, ۱۳۹۷|مقالات|

بسیاری از مردم خود را ضعیف ، کم قدرت ، کم حافظه و فاقد نیروی عالی فکری و حافظه ای

دانستنی های جالب و خواندنی در مورد مغز انسان ( ۲ )

By |۱۳۹۸-۲-۱۳ ۱۸:۵۲:۲۹ +۰۰:۰۰آبان ۱۱ام, ۱۳۹۷|مقالات|

مغز انسان سه ناحیه دارد: 1_ مغز قدیم( مغز خزنده ) 2_ مغز جدید 3_ مغز عاطفی در اطراف مغز