/گزارش برنامه ها

دوره تندخوانی و تقویت حافظه برای دانش آموزان نوبلی دکتر آزمندیان

By |۱۳۹۸-۳-۱۸ ۰۶:۰۹:۵۸ +۰۰:۰۰خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۸|گزارش برنامه ها|

دوره تندخوانی و تقویت حافظه برای دانش آموزان نوبلی دکتر آزمندیان که در موسسه نیک پندار اصفهان برگذار شد.

کارگاه تندخوانی و تقویت حافظه در موسسه موفقیت به توان ۲

By |۱۳۹۸-۳-۱۸ ۰۵:۵۳:۰۶ +۰۰:۰۰خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۸|گزارش برنامه ها|

یک کارگاه 4 ساعته در موسسه موفقیت به توان 2 برگذار شد.

کارگاه مطالعه و تندخوانی (دوره بلند مدت مستری سخنرانی)

By |۱۳۹۸-۳-۱۸ ۰۶:۱۲:۳۰ +۰۰:۰۰خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۸|گزارش برنامه ها|

دوره مستری خنرانی استاد صادقلو (یکی از بهترین دوره های فن بیان و سخنرانی) که در حدود 16 جلسه

دوره به توان بی نهایت برای معلمان دبستان شمیم رحمت اصفهان

By |۱۳۹۸-۳-۱۸ ۰۶:۱۳:۵۷ +۰۰:۰۰خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۸|گزارش برنامه ها|

این دوره که برای معلمان دبستان شمیم رحمت اصفهان در سه جلسه پنجشنبه های آخر ماه های مهر و

دوره تندخوانی و تقویت حافظه در شهر لار

By |۱۳۹۸-۳-۱۸ ۰۶:۱۴:۳۲ +۰۰:۰۰خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۸|گزارش برنامه ها|

این دوره که در شهر لار برگذار شد شامل دو گروه بودند : 1_نوجوانان و 2_ جوانان و بزرگسالان